Bodem verbetering

Een ideale structuur van de grond biedt voldoende ruimte:
-voor wortels om te kunnen groeien en voedingsstoffen om op te nemen.
-om water en lucht door te laten.

De bodem kan bestaan uit bijvoorbeeld zand of klei. Voor verschillende grondtypen zijn verschillende middelen in te zetten ter verbetering van de structuur.

Ook is de zuurgraad, organische stof, bodemleven en voeding belangrijk in de bodem.

Bemesting en andere natuurlijke stoffen kunnen u grond opwaarderen.